Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

บันทึกฉบับร่ามีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่โป๊กเกอร์ และยังไม่มีหลักฐานแจ้งชัดว่าผู้ใดกันแน่เป็นผู้สถาปนาเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์งอัตโนมัติ

AI poker

มีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่โป๊กเกอร์ และก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้บุกเบิกเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ แต่ว่าเรื่องราวที่เป็นที่ยอมรับคือ โป๊กเกอร์เป็นส่วนนึงในเกมส์การพนันอื่น แล้วปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงมาเป็นเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ในขณะนี้

ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยเชื่อว่า โป๊กเกอร์ เริ่มมาจากเมืองจีน ตอน ค.ศ. 900 เสมือนๆกับเกมส์คาสิโนจำพวกอื่นๆชาวจีนเริ่มคิดค้นวิธีการเล่นโป๊กเกอร์โดยเริ่มจากการเล่นโดมิโน่โดยการทำสัญลักษณ์ไว้ที่ไม้ชิ้นเล็กๆต่อมา จักรพรรดิ์ มู ซุง เริ่มคิดค้นไพ่โดมิโน่เป็นคนแรกในปี ค.ศ. 969 และก็ จากหลักฐานทางประวิตำหนิศาสตร์แล้ว เชื่อว่านี่คือเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์หนแรกของโลก และก็ในอีกมุมนึงของโลก ที่ประเทศเยอรมัน ก็มีเกมส์ที่เรียกว่า “Poshspiel” คล้ายกับการเล่นโป๊กเกอร์เหมือนกัน และก็มีอีกนึงทฤษฏี เชื่อว่าการเล่นโป๊กเกอร์มาจากอินเดีย เป็นเกมส์ไพ่ที่เรียกว่า “Ganjifa” ก็มีกฏกติกาคล้ายการเล่นโป๊กเกอร์เหมือนกัน

ในที่สุดแล้ว ความเลื่อมใสที่มีหลักฐานใกล้เคียงกันตอนนี้เยอะที่สุดหมายถึงไพ่โป๊กเกอร์ เริ่มที่ประเทศฝรั่งเศส จากเกมส์ที่มีชื่อว่า “Pogue” เป็นเกมส์ไพ่ที่เริ่มเล่นใน ศตวรรษที่ 15 และก็มีปริมาณไพ่เริ่มเสมือนในขณะนี้หมายถึง52 ใบ และก็ มีดอกเหมือนกัน 4 ดอก และก็มันเป็นเกมส์ไพ่ที่ต้องใช้สมอง มีการวางเดิมพัน และก็ มีการลักไก่ (Bluff) เสมือนเกมส์ ไพ่โป๊กเกอร์ในขณะนี้

หลังจากนั้นเกมส์ไพ่นี้ก็ได้เริ่มเผยแพร่ไปถึงประเทศแคนาดาและก็ประเทศอเมริกาในศตวรรษที่ 17 จนกระทั่งเกมส์ไพ่นี้เริ่มเป็นที่เลื่องลือเยอะที่สุดในศตวรรษที่ 18 ในเมือง นิวออลีน ประเทศอเมริกา โดยเป็นเกมส์ที่ทหารอเมริกาเล่นพนันกันในเวลาว่างระหว่างสงครามโลก หลังจากในปี ค.ศ. 1834 คนอเมริกาก็ได้เปลี่ยนชื่อเกมส์ไพ่จำพวกนี้ เป็น เกม ไพ่โป๊กเกอร์ และก็ ผู้ที่เป็นผู้บุกเบิกชื่อใหม่หมายถึงJonathan H Green คนนี้คือผู้ที่ทำให้เกมส์ไพ่โป๊กเกอร์เป็นเลื่องลือในประเทศอเมริกา

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *