Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

บาขารา (ประเทศฝรั่งเศส: Baccarat) เป็นชื่อเรียกเกมไพ่ชนิดหนึ่ง โดยคำว่า baccarat เป็นคำภาษาประเทศฝรั่งเศส มีรากศัพท์มาจากคำว่า baccara ในภาษาอิตาลี

9x 1024x585 1

บาคะรา (ประเทศฝรั่งเศส: Baccarat) เป็นชื่อเรียกเกมไพ่ชนิดหนึ่ง โดยคำว่า baccarat เป็นคำภาษาประเทศฝรั่งเศส มีรากศัพท์มาจากคำว่า baccara ในภาษาอิตาลี ซึ่งแสดงว่า ศูนย์ โดยผู้ที่สร้างสรรค์เกมบาคะรา ก็คือ เฟลิกซ์ ฟาลกูยเรน (Felix Falguirein) นักพนันชาวอิตาลีในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 แล้วต่อจากนั้นถูกเอามายังประเทศฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 8 (Charles VIII) กษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างการสู้รบประเทศฝรั่งเศส-อิตาลี ช่วงคริสต์ศักราช 1494

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *