Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

รู้จัก “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” ลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 80%

Aores 915

วันนี้ Aorest ขายพวงหรีด จะพาทุกคนมารู้จักกับ “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” เพื่อรักษากลุ่มคนป่วยอาการหนักมาก 1,000-2,000 ชุด มาให้เมืองไทย รวมทั้งได้ขึ้นทะเบียนกับอย. ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ทางการเยอรมนีใช้ยาตัวนี้รักษาคนป่วยวัววิด-19 ที่ประเทศของตน พร้อมจัดแจงแบ่งให้โรงหมอสังกัดกรมการแพทย์ กรุงเทพฯ สถานที่เรียนหมอ รวมทั้ง โรงหมอสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรูปร่างที่เหมาะสม เพื่อจัดแจงใช้รักษาลักษณะของคนป่วยวัววิด-19 ในประเทศไทยอย่างเต็มเปี่ยม

โมโนโคลนอลแอนติบอดี เป็นยังไง
กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี Monoclonal Antibody ไม่ใช่ยา แต่ว่าเป็นแอนติบอดีที่สร้างขึ้นจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่วางแบบมาให้มีความจำเพาะต่อความอยากโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ใช้รักษาวัววิด-19 ใช้แนวทางการฉีดไปสู่ร่างกาย มีอีกทั้งแบบผสมและไม่ผสม

โมโนโคลนอลแอนติบอดี ใช้ในไทยได้หรือเปล่า?
ตอนนี้อย. (อย.) อนุมัติการใช้ยาแอนติบอดีแบบผสมรักษาผู้ติดโรคไวรัสวัวโรที่นา 2019 แบบมีเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน เหมือนกันกับอีกหลายประเทศ

โมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบผสม
ยาแอนติบอดีแบบผสม เป็นแอนติบอดีประเภทโมโนโคลนอล 2 ประเภทเป็นแอนติบอดีที่สกัดจากหนูซึ่งถูกดัดแปลงแก้ไขพันธุกรรมให้มีระบบภูมิคุ้มกันอย่างมนุษย์ รวมทั้งแอนติบอดีที่สกัดจากคนที่หายจากโรควัววิด-19 เมื่อไปสู่ร่างกายจะก่อให้ไวรัสอ่อนกำลังลง รวมทั้งยับยั้งการรับเชื้อในร่างกายคนป่วยลงได้

สมรรถนะของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ผลของการวิจัยพบว่า โมโนโคลนอลแอนติบอดีช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายของคนป่วย ลดระยะเวลาการดูแลและรักษาในโรงหมอ รวมทั้งลดการเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้จะต้องให้เร็วตั้งแต่ระยะต้นสำหรับการป่วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ.โอภาส พุทธเจริญ ศูนย์โรคเกิดใหม่ด้านสถานพยาบาล โรงหมอจุฬาลงแขนณ์ สภากาชาดไทย สาขาวิชาโรคติดเชื้อ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ช่วยลดความร้ายแรงของโรคได้ 80% โดยให้ยาตั้งแต่ระยะต้นๆจะช่วยทำให้กลุ่มคนป่วยที่ไม่มีอาการ หรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ไม่ให้อาการปรับปรุงเป็นกลุ่มคนป่วยอาการหนัก ถือเป็นความรุ่งเรืองล่าสุดสำหรับการรักษาตอนนี้ แต่ว่ามีความจำกัดคือ ราคายาค่อนข้างจะสูง ถ้าในอนาคตมีการนำเข้าก็จะมีคุณประโยชน์มาก เพราะเหตุว่าช่วยลดอัตราการเสียชีวิตเจริญ

ใครที่เหมาะสมกับการดูแลและรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
โมโนโคลนอลแอนติบอดี เหมาะสมกับการใช้ในคนป่วยที่มีการเสี่ยงจะมีลักษณะร้ายแรง ผู้สูงวัยรวมทั้งผู้มีโรคประจำตัว ดังเช่นว่า โรคอ้วน เบาหวาน ฯลฯ

ข้อควรจะทราบ เกี่ยวกับการใช้ รวมทั้งสมรรถนะของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ตอนนี้ สำหรับโมโนโคลนอลแอนติบอดี ยังไม่มีผลการศึกษาเล่าเรียนในมนุษย์ถึงการรักษาการติดโรคจากสายพันธุ์ต่างๆดังเช่นว่า เบตา แอลฟา แกมมา รวมทั้งเดลตา รวมทั้งยังเป็นยาที่ควรมีการใช้ภายใต้ข้อแนะนำของหมอโดยยิ่งไปกว่านั้น ไม่สมควรหาซื้อมารับประทานเอง

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *