Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

หลายๆคนมั่นใจว่า โป๊กเกอร์ เริ่มมาจากประเทศจีน ช่วง ค.ศ. 900

01

เรื่องราว
มีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่โป๊กเกอร์ แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานกระจ่างว่าคนใดกันเป็นผู้ก่อตั้งเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ แม้กระนั้นเรื่องราวที่เป็นที่ยอมรับคือ โป๊กเกอร์เป็นส่วนนึงในเกมส์การพนันอื่น แล้วดัดแปลงแก้ไขมาเป็นเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ในปัจจุบัน

ผู้คนจำนวนมากมั่นใจว่า โป๊กเกอร์ เริ่มมาจากจีน ช่วง ค.ศ. 900 เสมือนๆกับเกมส์คาสิโนชนิดอื่นๆชาวจีนเริ่มสร้างสรรค์หลักการเล่นโป๊กเกอร์โดยเริ่มจากการเล่นโดมิโน่โดยการทำเครื่องหมายไว้ที่ไม้ชิ้นเล็กๆต่อมา จักรพรรดิ์ มู ขอนไม้ เริ่มสร้างสรรค์ไพ่โดมิโน่เป็นคนแรกในปี ค.ศ. 969 แล้วก็ จากหลักฐานทางประวิตำหนิศาสตร์แล้ว มั่นใจว่านี่คือเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์หนแรกของโลก แล้วก็ในอีกมุมนึงของโลก ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก็มีเกมส์ที่เรียกว่า “Poshspiel” คล้ายกับการเล่นโป๊กเกอร์เช่นกัน แล้วก็มีอีกนึงทฤษฏี มั่นใจว่าการเล่นโป๊กเกอร์มาจากอินเดีย เป็นเกมส์ไพ่ที่เรียกว่า “Ganjifa” ก็มีกฏกติกาคล้ายการเล่นโป๊กเกอร์เช่นกัน

สุดท้ายแล้ว ความเชื่อถือที่มีหลักฐานใกล้เคียงกันเดี๋ยวนี้เยอะที่สุด คือ ไพ่โป๊กเกอร์ เริ่มที่ประเทศฝรั่งเศส จากเกมส์ที่มีชื่อว่า “Pogue” เป็นเกมส์ไพ่ที่เริ่มเล่นใน ศตวรรษที่ 15 แล้วก็มีปริมาณไพ่เริ่มเสมือนในปัจจุบัน คือ 52 ใบ แล้วก็ มีดอกเช่นกัน 4 ดอก แล้วก็มันเป็นเกมส์ไพ่ที่ต้องใช้สมอง มีการวางเดิมพัน แล้วก็ มีการลักไก่ (Bluff) เสมือนเกมส์ ไพ่โป๊กเกอร์ในปัจจุบัน

ต่อไปเกมส์ไพ่นี้ก็ได้เริ่มเผยแพร่ไปถึงประเทศแคนาดาแล้วก็ประเทศอเมริกาในศตวรรษที่ 17 จนถึงเกมส์ไพ่นี้เริ่มเป็นที่มีชื่อเสียงเยอะที่สุดในศตวรรษที่ 18 ในเมือง นิวออลีน ประเทศอเมริกา โดยเป็นเกมส์ที่ทหารอเมริกาเล่นเดิมพันกันในเวลาว่างระหว่างสงครามโลก ภายหลังในปี ค.ศ. 1834 คนอเมริกาก็ได้เปลี่ยนชื่อเกมส์ไพ่ชนิดนี้ เป็น เกม ไพ่โป๊กเกอร์ แล้วก็ คนที่เป็นผู้ก่อตั้งชื่อใหม่ คือ Jonathan H Green คนนี้คือผู้กระทำให้เกมส์ไพ่โป๊กเกอร์เป็นมีชื่อเสียงในประเทศอเมริกา

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *